Introductie van Marianne

Ik ben een resultaatgerichte verbinder. Ik heb ruim twintig jaar ervaring met het verduurzamen van woonwijken en woningen. Als adviseur organiseer ik dat partijen aan tafel komen, elkaar inspireren en samen duurzame resultaten boeken. Mijn stijl is betrokken, enthousiasmerend en ruimte gevend.

Dankzij mijn werk voor Energiesprong beschik ik over de meest actuele kennis van Nul op de Meter verbouwen van woningen. Ik weet hoe de markt zich ontwikkelt, wat er nu al kan en voor welke uitdagingen we nog staan. Op dit moment ben ik projectleider van de Tafel VvE’s van het Gelders Energie Akkoord; de tafel helpt Gelderse VvE’s naar Nul op de Meter. Hier breng ik mijn actuele kennis direct in de praktijk.

Meer over Marianne Contact opnemen

Recente projecten

Bekijk alle projecten op de pagina, Projecten.

  • Biltse VvE’s activeren

    Activeren Biltse VvE’s

  • hand holding Green city concept, cut the leaves of plants

    Doornsteeg CO₂-neutraal

  • 40 Gelderse VVEs naar NoM

    Projectleider tafel VvE’s Gelders Energie Akkoord